Geçerli bir endüstriyel tasarım başvurusu için;
1-     Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerini içeren “Başvuru formunun” doldurulması,
2-     Endüstriyel tasarıma ilişkin görsel anlatımların verilmesi,
3-     Vekil var ise vekaletnamenin verilmesi, (Noter onayı gerektirmez)
4-     Başvuru ve yayın ücretinin ödenmesi,
Gerekmektedir.
Görsel anlatımlar en az 8×8 cm büyüklüğünde fotoğraf veya teknik resim kaidelerine uygun olarak çizilmiş görüntüleri kapsar.
Endüstriyel tasarım başvurusu yapıldıktan sonra, şekli açıdan incelenen endüstriyel tasarım başvuruları bir eksiklik olmaması halinde kesinlik kazanır ve Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteninde yayınlanır.
Yayınlanan başvuru için üçüncü kişiler altı ay içerisinde itirazda bulunabilir. İtiraz gelmemesi halinde başvuru kesinleşir. Her hangi bir itirazın olması halinde bu durum başvuru sahibine bildirilir ve görüşü beklenir. Görüş alındıktan sonra Enstitü tarafından karara bağlanır. Ya başvuru reddedilir. Yada tescilin devamına karar verilir.