Geçerli bir faydalı model başvurusu için;
1-     Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerini içeren “Başvuru formunun” doldurulması,
2-     Tarifname ve istemlerin hazırlanması,
3-     Varsa şekillerin hazırlanması,
4-     Buluş konusunun kısaca açıklayan “özet” in hazırlanması,
5-     Başvuru ücretinin ödenmesi,
Gerekmektedir.
Tarifname buluş konusu tekniği tam olarak hiçbir detay gizlenmeden hazırlanmalıdır. İstemlerde ise buluşun yeni olan ve patentle korunması istenilen unsurlarının açıklanması gerekmektedir.
Başvurusu yapıldıktan sonra, şekli açıdan her hangi bir eksiği bulunmayan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 18 ay içerisinde yayınlanır. Ancak başvuru sahibinin istemesi halinde “Erken Yayın” talebi de yapılır. Yayınlanan başvuru üç ay süre ile toplumun incelemesine açılır. Bu süre içerisinde her hangi bir itirazın olmaması durumunda başvuru kesinleşir. Bir itirazın gelmesi halinde, itiraz başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi ya itirazı kabul ederek başvuruyu geri çeker, yada itiraza rağmen başvurunun tescilini talep eder. Bu durumda Enstitü itirazı dikkate almadan başvurunun tesciline karar verir.
Bu koruma da buluşlarla ilgili olup, patentten farkı tekniğin bilinen durumunu aşması ile ilgili incelemenin yapılmamasıdır. Bu yönüyle incelemesiz patente benzemekte ancak, araştırması da yapılmadığından patentler kadar sağlam bir koruma sağlamamaktadır. Ancak patent işlemlerine göre daha az masraflı olduğundan ve daha kısa sürede sonuçlandığından özellikle yurtiçi uygulamalarda tercih edilebilmektedir. Kimyasal maddelere ve usullerle faydalı model koruması sağlanamaz.