1953’te Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1977 yılında mezun oldu. 1978–1994 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sinaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’nda değişik görevlerde bulundu.1989’da Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilaty (WIPO) tarafından yürütülen “Sinaî Mülkiyet Modernizasyonu” projesinde proje koordinatörü olarak görev yaptı. 1992–1994 yılları arasında WIPO tarafından koordine edilen “Fikri ve Sinaî Haklar Konusundaki Anlaşmazlıkların Çözümü Uzmanlar Komitesi” toplantılarında Türkiye’yi heyet başkanı sıfatı ile temsil etti.

1994’te kurulan Türk Patent Enstitüsü’nün başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine atandı. Aynı yıl Marka Kanunları Uyumlaştırılması ile ilgili diplomatik konferansta Türkiye’yi heyet başkanı olarak temsil etti ve antlaşmayı imzaladı.
1995 yılında hazırlanan ve bu günkü uygulamanın temelini oluşturan, 551 sayılı Patentlerin Korunması Hakkındaki KHK,554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK; 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki KHK ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK’ ların hazırlanmasında görev almıştır. 1995 ve 1996 yıllarında WIPO tarafından tüm dünyada tanınmış markalarla ilgili uygulamaların eşit duruma getirilmesi ile ilgili olarak oluşturulan Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi’nde Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini yaptı. 1995 yılında İsrail ve Slovakya ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve EFTA ile imzalanmış olan anlaşmanın gözden geçirilmesi aşamalarında sinaî mülkiyet ile ilgili müzakereleri yürüttü. 1999 yılında Cenevre’de düzenlenen Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Konferans’ta Türkiye’yi heyet başkanı sıfatı ile temsil etti.
Erdoğan KARAAHMET, TPE Kurucu Başkanı Sayın Uğur YALÇINER ile birlikte “Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları” isimli ilk kitabını 1999 yılında yayınlamıştır. Aynı kitap geçen zaman içerisinde meydana gelen uygulamaları da kapsayacak şekilde 2011 yılında güncellenerek yeniden basılmıştır.
Halen Patent ve Marka Vekilliği görevini yürüten Erdoğan KARAAHMET, Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM) yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürmektedir.