• Bir buluşun patent veya faydalı modelle korunup korunamayacak oluşunun araştırılmasının yapılması,
  • Tarifname ve istemlerin hazırlanması,
  • Ulusal patent ve faydalı model başvuruların yapılması ve takibi,
  • Araştırma ve İnceleme Ücretinin karşılanması için TÜBİTAK Teşvik dosyasının hazırlanması,
  • Uluslararası patent ve faydalı model başvuruların yapılması ve takibi,
  • Avrupa patentlerinin Türkiye de geçerli kılınması için validasyon işlerinin yapılması,
  • İtiraz ve itiraza karşı görüş hazırlanması,
  • Patent ve faydalı modeller hakkında uzman görüşü bildirilmesi,
  • Lisans ve devir anlaşmaların taslakların hazırlaması,
  • Patent ve faydalı modellerin sicil kayıt ücretlerinin takibinin yapılması,
  • Patent ve faydalı modeller konusunda ihlal ve tecavüz değerlendirilmesi,
Bu hizmetler hakkında daha fazla bilgi için;
info@erdogankaraahmet.com adresine başvurunuz.