ÖZEL VEKALETNAME
VEKİL EDEN :
VEKİL OLAN            : Erdoğan KARAAHMET (T.C Kim. No. 43849934532)
Türk Patent Enstitüsü nezdinde, sayı sınırı olmaksızın, adımıza, patent, marka ve endüstriyel tasarım ve faydalı model tescil ve tekin işlemlerini yaptırmaya, tescil edilmiş patent, marka ve endüstriyel tasarımlarla ilgili yenileme, devir, ünvan, adres değişikliği, terkin ve eşya çıkartılması işlemlerini yaptırmaya, haklarımızın korunması için Resmi Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarım Bülteninde ilan olunan başvurular için adımıza itirazda bulunmaya, lisans işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, markamızın veya başvurumuzun Patent İşbirliği Anlaşmasına ve Madrid Sözleşmesine dahil ülkeler nezdinde uluslararası tescil işlemlerini yaptırmaya, bunlarla ilgili her türlü harç ve ücretleri yatırmaya ve geri almaya ve  yukarıda sayılan maksatlar için  Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün idari ve kazai mercileri  ile Türk Patent Enstitüsü ve Patent İşbirliği Anlaşması ve Madrid Sözleşmesi ile işlemleri yürüten Uluslararası Kuruluşlar nezdinde  bizi temsil etmeye ve gerekli her türlü evrakı imzalamaya, Fevzi Çakmak 2. Sokak 37/15 Kızılay / ANKARA adresinde yerleşik 606 sicil numaralı patent ve 742 sicil numaralı marka vekili Erdoğan KARAAHMET’ i vekil tayin ettim/ ettik.
VEKİL EDEN:
İmza Kaşe